Посолство на Алжир в София, България

ул. Славянска 16
София 1000
България

Телефони

02 980 22 50
02 890 20 80
02 890 20 90

Факс

02 981 03 28